BAM – Kursintyg Online via webbtentamen

BAM – Kursintyg Online via webbtentamen

1 900,00 kr ex. moms

Vi vet hur det är att vara företagare. Ibland räcker tiden inte till. Du behöver fokusera på jobben och vårda dina kunder. Du vet att du har erfarenheten, kunskapen och praktiken men du saknar intyget. En lärarledd kurs i det här läget är inget alternativ då det innebär planering, restid, eventuell övernattning och förlorade arbetsinkomster. Vår webbtentamen för Bättre arbetsmiljö (BAM) är framtagen för dig som känner att du har ganska bra koll men ibland känner dig lite osäker på vad lagen säger. Webbtentamen för Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA) ingår också.

Fyll i anmälan redan nu så kan du faktiskt ladda hem ditt intyg inom 24 timmar. Vi rekommenderar dock att du även beställer kurslitteraturen. Du får hela 6 böcker för ett förmånligt paketpris. Är du nystartad företagare, chef eller arbetsledare rekommenderar vi dig vår lärarledda 1-dagskurs för BAM-Bättre arbetsmiljö.

Med anledning av att det görs tillägg / ändringar i lagar och föreskrifter varje år rekommenderar Arbetsmiljöverket repetition av Bättre Arbetsmiljö vart 5:e år.

Pris

1 900kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.
Artikelnr: 115 Kategori:

Välj antal deltagare, lägg i varukorg, gå till “Kassa” och där fyller du i namn på beställare och fakturaadress. O.B.S. Faktura skickas ut till den e-post du uppger. Vill du ha pappersfaktura via brevpost måste du skriva in detta i rutan “Ordernoteringar”.

Inloggningsuppgifter skickas till dig inom 24h. Du har 30 dagar till förfogande att slutföra din tentamen. Under de 30 dagarna kan du logga in och göra om tentamen så många gånger du hinner. Dock kan du inte avbryta tentamen, logga ut, och fortsätta där du slutade. Du måste vid varje inloggningsperiod avsluta den del du startat för att få se ditt resultat. Tentamensfrågorna tar ca: 2 till 8 timmar att besvara beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.

Webb-tentamen är ingen kurs utan bygger på självstudier.

BAM

Provet består av 29 frågor där du måste ha minst 25 rätt för att få godkänt. Svaren till frågorna hittar du i bokpaketet som postas ut till den leveransadress du uppgivit vid din beställning Det är ingen kurs utan en tentamen som bygger på självstudier. Efter genomförd och godkänd tentamen kan du skriva ut ditt personliga BAM intyg.

OSA

Provet består av 15 frågor där du måste ha alla 15 rätt för att få godkänt. Det är ingen kurs utan en tentamen som bygger på självstudier. Svaren till de 15 frågorna i OSA webbtentamen hittar du i boken ”Jobba praktiskt med OSA” som postas ut till den leveransadress du uppgivit vid din beställning. Efter godkänd tentamen kan du skriva ut ditt personliga intyg för Organisatorisk och Social arbetsmiljö.

Webbtentamensfrågorna för Organisatorisk och Social arbetsmiljö behandlar följande kapitel i AFS 2015:4

  • Syfte
  • Tillämpningsområde
  • Till vem föreskrifterna riktar
  • Definitioner
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Kunskaper
  • Mål
  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling

Vi rekommenderar att du beställer kurslitteraturpaketet för BAM Bättre arbetsmiljö som består av 6 böcker sammanlagt. Pris 1350 kr + frakt.

Nedan böcker ingår i det självstudiematerial som kan beställas i samband med kursbokningen:

Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare
Den här skriften är en introduktion till arbetsmiljöarbetet för alla anställda. Den beskriver på ett övergripande och enkelt sätt hur var och en på arbetsplatsen kan vara delaktig i att förbättra arbetsmiljön. Skriften tar bland annat upp arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter, skyddsombudets roll och en arbetsmiljöfrågas väg och risker i arbetsmiljön. För att betona att allt arbetsmiljöarbete utgår från den egna arbetsplatsen finns gott om plats för anteckningar om hur det ser ut där man själv jobbar.

Chefens och skyddsombudets roll
Den här skriften tar på ett grundläggande sätt upp chefens och skyddsombudets roller. Den beskriver på ett enkelt sätt chefens och skyddsombudets uppdrag, deras skyldigheter och rättigheter och hur de kan jobba tillsammans med att förbättra arbetsmiljön. Skriften tar också upp grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet och berör bland annat introduktion i arbetet samt risk- och friskfaktorer.

Bättre arbetsmiljö – Handbok
Det här är en omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken är användbar för att hantera många olika typer av arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats, både fysiska och psykosociala. Om man behöver ytterligare kunskap inom ett specifikt område finns hänvisningar till fördjupningslitteratur och webbsidor.
Exempel på ämnen som tas upp i boken är samverkan, ansvar och roller, lagstiftning, EU-regler, systematiskt arbetsmiljöarbete, friskvård, stress, alkohol och andra droger, hot och våld, diskriminering, konflikter, friskfaktorer, arbetslokaler, belysning, ventilation, vibrationer, buller, belastningsergonomi, kemiska och biologiska hälsorisker, elektrisk och magnetisk strålning, personlig skyddsutrustning, arbetsskador och rehabilitering.

Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. I denna bok återges Arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning – med utförliga kommentarer till alla paragrafer. Dessutom finns hänvisningar till föreskrifter som anknyter till lagen. Det här är den 13:e upplagan.

Introduktion Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM
Ett häfte som ger en kort orientering i systematiskt arbetsmiljöarbete för att väcka tankar om hur man kan arbeta vidare med arbetsmiljön på sin arbetsplats. I häftet beskrivs kort innebörden av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Häftet kan användas av alla som deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall kan förebyggas och arbetsmiljön bli tillfredsställande. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en form av kvalitetsarbete för att åstadkomma en bra verksamhetsmiljö.

Jobba praktiskt med OSA
Många arbetsplatser behöver hantera frågor om konflikter, stress och mobbning. Det här är en praktiskt inriktad handbok som ger stöd. Boken bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Den ger en kort introduktion till vad systematiskt arbetsmiljöarbete är och vad föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innehåller. Därefter ges praktiska exempel och tips på hur du och din organisation kan göra för att förbättra organisatoriska och sociala arbetsmiljön.